Legislativa práce s recenzemi

Jak pracovat na svém e-shopu s recenzemi po vydání tlačítkové novely?

mouse

Poslední 1-2 roky se postupně objevovaly informace o chystané novele zákona o ochraně spotřebitele, takzvané „tlačítkové novele“. Právní dokument, který platí pro všechny země EU, nabyl v platnost 6. 1. 2023 také u nás v Česku.

Protože se změny týkají zejména e-shopů, připravili jsme si pro vás shrnutí hlavních bodů, kterým by e-shopaři měli věnovat pozornost.

Recenze

Výpočet slev

Dodání zboží do max 30 dní

Odstoupení od smlouvy

Tlačítko potvrzení objednávky

Obchodní podmínky e-mailem

 

My se nyní podíváme detailněji na oblast recenzí. Pojďme si společně projít nejčastější otázky, které se této problematiky mohou týkat.

 

 

Zavádí novela povinnost prodávajícího ověřovat recenze?

Novela nestanovuje povinnost recenze ověřovat, prodávající musí pouze uvést, zda spotřebitelské recenze ověřuje a vysvětlit, jakým způsobem tak činí (konkrétně dle ust. § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Pokud spotřebitelské recenze prodávající neověřuje, postačí uvést, že recenze neověřuje.

ZDE POZOR: Za klamavou obchodní praktiku bude vždy bráno, pokud prodávající uvede, že recenze pochází od spotřebitele, který výrobek či službu skutečně zakoupil, aniž by přijal přiměřená opatření k ověření, zda od takového spotřebitele pochází.

Prodávající také nesmí zveřejňovat falešné spotřebitelské recenze či doporučení nebo zadávat jiné osobě, aby takové spotřebitelské recenze či doporučení podala, nebo zkreslovat spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu.

 

Může prodávající ponechat zveřejněné i spotřebitelské recenze, které získal před nabytím účinnosti novely?

Ano, může. Prodávající však musí uvést i u těchto recenzí, zda je ověřoval či nikoliv - a v případě že ano, tak je potřeba uvést, jakým způsobem docházelo k ověření.

 

Postačí uvést informace vztahující se ke způsobu ověřování recenzí v obchodních podmínkách?

Uvedení takové informace v obchodních podmínkách považuje novela (včetně České obchodní inspekce) za nedostačující.

Informaci, zda prodávající ověřuje spotřebitelské recenze, a pokud je ověřuje, tak jakým způsobem tak činí, je potřeba uvést přímo tam, kde jsou spotřebitelské recenze zveřejněné

Případně je možné použít hypertextový odkaz, ze kterého však musí být zřejmé, že odkazuje na tuto informaci.

 

Je možné zveřejňovat recenze pocházející od spotřebitelů, kteří nakoupili v kamenném obchodě?

Ano, i takové recenze je možné zveřejňovat. Je však třeba dodržet požadavky platné právní úpravy. Pokud prodávající takové recenze neověřuje, musí tuto informaci uvést. V případě, že je ověřuje, musí uvést jakým způsobem.

 

Mohou být zveřejňovány současně recenze ověřené i neověřené?

Mohou, musí však být zřejmé, které recenze jsou ověřené (a jakým způsobem) a které ověřené nejsou.

 

Je nutné označit recenze pocházející od spotřebitelů, kterým byl poskytnut výrobek zdarma k otestování, jako sponzorované?

V případech, kdy prodávající poskytne spotřebiteli výrobek k otestování, aby získal jeho recenzi, je třeba takto získanou a následně zveřejněnou spotřebitelskou recenzi označit jako sponzorovanou.

 

 

Děkujeme za projevenou důvěru, přejeme Vám hodně spokojených zákazníků a ať se daří!

 

Váš tým Clevero

Technická podpora chytrého řešení Clevero

Jsme tu pro vás: Po - Pá 8:00 - 17:00

597 317 061, podpora@poski.com

Chcete skvělý e-shop? Napsat nám zprávu je první krok. Další je na nás.

Podmínky zpracování osobních údajů
* povinné položky
Nahoru